Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Farnosť sv. Jána Nepomuckého HORNÉ SRNIE

 

Každý štvrtok o 17. 00 hod. býva vystavená Oltárna sviatosť k adorácii (modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Na prvý piatok v čase od 15. 30 - 18. 00 hod. sa môžeme pokloniť Oltárnej sviatosti.

Každú prvú sobotu v mesiaci máme vo farnosti FATIMSKÉ VEČERADLO o 18. 00 hod.

Do duchovnej správy patrí aj Centrum sociálnych služieb Lipovec, kde vo štvrtok v prvopiatkovom týždni býva vysluhovaná sviatosť zmierenia.

Naše spoločenstvo tvoria aj chorí, ktorých kňaz navštevuje pravidelne každý prvý piatok v mesiaci.

V pôsotnom období býva v piatok a v nedeľu pobožnosť krížovej cesty. 

Súčasťou našej farnosti je aj dôstojný pán ThMgr. ŠTEFAN MANOLOV (pôvodom Bulhar, rodák z Plovdivu), ktorý pravidelne počas študijného voľna, sviatkov a prázdnin navštevoval rodinu nášho pána kostolníka a v rokoch 2000 - 2001 vykonával vo farnosti službu neoficiálneho kaplána. 17. 6. 2001 sa s ním farníci rozlúčili slávnostnou svätou omšou. Pôsobí v rodnom Bulharsku a rád sa vracia do našej farnosti.

Náš pán kostolník, ktorého ako sám hovorí "priniesol Ježiško" (narodil sa na Božie narodenie), nastúpil do tejto služby Bohu ale aj celej farnosti v roku 1951 na podnet vtedajšieho pána farára Turčeka. Odvtedy túto službu svedomite a nepretržite vykonáva už viac ako šesťdesiat rokov. Je vzorom a príkladom pre nás všetkých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Márie. Modliť sa ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote. Preto počas celého mesiaca októbra putuje po našich rodinách soška Panny Márie spolu s ružencom a kronikou. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pozvať Pannu Máriu do svojich domov.

 

TOPlist