Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Farnosť sv. Jána Nepomuckého HORNÉ SRNIE

   

     Horné Srnie spolu s obcami Nemšová, Ľuborča, Kľučové a Trenčianska Závada patrilo do farnosti Nemšová. Aj keď barokový kostol sv. Jána Nepomuckého bol postavený už v roku 1789, Horné Srnie bolo naďalej filiálkou nemšovskej farnosti.

    Farnosť Horné Srnie bola založená v roku 1863 z rozhodnutia vtedajšieho nitrianskeho biskupa Augustína Roškovániho. Prvým farárom pôsobiacim v novovzniknutej farnosti bol Štefan Ucsnay

    Barokový kostol bol postavený v roku 1789 a  prestavali ho v rokoch 1941 - 1942 a slávnostne vysvätili 5. 9. 1943.         Z pôvodnej zástavby sa zachovala veža v priečelí terajšieho kostola. V bočnej kaplne sa nachádza rokokový oltár z druhej polovice 18. storočia. 

    Prestavbu kostola po dohode s vedením obce pripravil vdp. Cyril Žembery. V roku 1937 ho vystriedal mladý ambicózny kaplán, vdp. Anton Posluch, ktorý začal pokračovať v započatom diele. Spolupracoval s vedením obce (bol členom finančnej komisie obecnej rady) a spoločene prepracovali pôvodný projekt.

    Pri výberovom konaní bol prijatý návrh na realizáciu stavby, ktorú predložil architekt Juraj Bocian zo Zlatých Moraviec. 

    Na prestavbu prispeli:

-          Lesné panstvo Ľuborča (Rainer von Harbach) - darovalo drevo na celú stavbu,

-          majstri tesári a muži z obce pomáhali pri rezaní a kresaní dreva podľa potreby,

-          majitelia povozov poskytli svoje záprahy a ostatní pomáhali pri dovoze stavebnín,

-          ostatní občania sa pridali peniazmi pri zbierkach.

    Od posviacky základného kameňa – 17. augusta, práce rýchlo postupovali a do príchodu zimy bola hrubá stavba pod strechou. 28. novembra 1942 zažili v obci slávnostné vkročenie do priestorov novopostaveného kostola sv. Jána Nepomuckého.

    Z poverenia J. E. pána biskupa Dr. Karola Kmeťka, vdp. kanonik Msgr. Rudolf Formánek posvätil bohostánok a požehnal nový chrám. Tento úkon bol urobený z dôvodu, lebo mimoriadne nežičlivá jeseň nebola vhodná na posviacku. Slávnostné vysvätenie chrámu bolo odložené o rok a uskutočnilo sa 5. 9. 1943.

   Historickú hodnotu kostola zvýšila aj:

- prístavba bočných lodí a ich obsah,

- elektrické ovládanie zvonov,

- inštalácia pohyblivého betlehema,

- nová strecha na bočných lodiach a veži kostola (vdp. Nosál)

- nová strecha na hlavnej lodi a čiastočné vymaľovanie interiéru (vdp.ThMgr.S.Lugowsky)

- ústredné vykurovanie,

- nová krstiteľnica,

- obraz Božieho milosrdenstva a nová socha Panny Márie Fatimskej,

- úprava vstupu do kostola,

- obnovený pamätník s novou sochou Panny Márie,

- mimoriadne cenené sú relikvie uložené v kostole:

sv. pátra Pia (23.9.2012),

sv.. Jána Pavla II.(1.5.2013) a sv. sestry Faustíny.(23.9.2012)

 

(Spracované podľa obecných novín LIPOVEC 3/2013)

TOPlist